Karel

Partneři závodu:


6. a 7. závod žebříčku B-Morava

Veverské Knínice, 19. - 20. 6. 2010

Partneři ČSOS:
Charakteristika tratí

Klasika


Terén:


Klasický brněnský terén, členitý se smíšeným lesem a hustou sítí komunikací. Celý prostor obsahuje ale čtyři rozdílné typy terénu:

  • centrální plochá část, rychle průběžná a orientačně jednoduchá, pouze hustníky a podrost zpomalují běh - ostružinové oblasti jsou většinou zmapovány
  • oblast erozních rýh v severovýchodní části, fyzicky i technicky náročná
  • strmé svahy nad údolím Bílého potoka a jeho přítoky v severní části prostoru – fyzicky náročné (pouze pro delší tratě)
  • krásný smrkoborový les v jižní polovině terénu, rychlý bez podrostu s porostovými detaily. Překvapivě pěkné kousek od Brna. Tudy půjdou všechny tratě.

Koncepce tratí:


Hlavní tratě kategorie B jsou stavěny náročné jak fyzicky, tak technicky - pokud to jednoduchý terén s hustou sítí cest umožnil. Oproti federálu z roku 2001 bohužel v lese přibylo pasek, což kvalitě tratí neprospělo. Kratší tratě budou ve fyzicky lehčí a také hezčí části lesa, takže se snad budou líbit.


Jarda Dokoupil


Krátká trať


Terén:


Krátká trať se poběží celá v jihozápadní části prostoru. Les je z 80% rychlý bez podrostu s porostovými detaily, pouze část kolem centra je místy nepříjemně zarostlá.


Koncepce tratí:


Terén patří k jednodušším (v porovnání například s MČR minulý týden), proto tratě obsahují hodně kontrol vyžadujících rychlou změnu směru a tempa, zejména v částech se sníženou viditelností.


Zdeněk Mazal© VSK Mendelu v Brně, oddíl OB