Karel

Partneři závodu:


6. a 7. závod žebříčku B-Morava

Veverské Knínice, 19. - 20. 6. 2010

Partneři ČSOS:
Rozpis

6. a 7. závodu Žebříčku B – Morava 2010,
8. závodu Jihomoravské ligy 2010 (so),
závod systému Ranking s koeficientem 1,04


Pořádající orgán:Český svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt:VSK Mendelu v Brně, o. s., oddíl orientačního běhu
Datum konání:19. 6. – 20. 6. 2010
Typ závodu:Sobota 19. 6.: klasická trať
Neděle 20. 6.: krátká trať
jednorázové denní závody jednotlivců s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem
Zařazení do soutěží:Sobota 19. 6.: Žebříček B-Morava, Jihomoravská liga, závod systému Ranking číslo 100619098 s koeficientem 1,04
Neděle 20. 6.: Žebříček B-Morava, závod systému Ranking číslo 100620100 s koeficientem 1,04
Centrum závodu:Veverské Knínice – fotbalové hřiště
Funkcionáři:ředitel: Emil Bauer
hlavní rozhodčí: Zdeněk Mazal, R2 (so), Jaroslav Dokoupil, R2 (ne)
stavitel tratí: Jaroslav Dokoupil, R2 (so), Zdeněk Mazal, R2 (ne)
Předpokládané časy vítězů:dle soutěžního řádu soutěží sekce OB (žebříček B-Morava), dle soutěžního řádu Jihomoravské oblasti (Jihomoravská liga)
Způsob placení:Platby zasílejte převodem na účet č.372818903, kód banky 0300 (ČSOB), variabilní symbol 27xxxx kde xxxx je číslo klubu dle adresáře ČSOS
Kategorie:Žebříček B-Morava
D12B,D14B,D16B,D18B,D20B,D21B,D21C,D35B,D40B,D45B,D50B,D55B,D60B,D65B
H12B,H14B,H16B,H18B,H20B,H21B,H21C,H35B,H40B,H45B,H50B,H55B,H60B,H65B,H70B,H75B
P
Jihomoravská liga
H10N,H12C,H14C, H16C,H18C,H21C,H21D,H35C,H45C,H55C
D10N,D12C,D14C,D16C,D18C,D21C,D21D,D35C,D45C,D55C
HDR
Přihlášky:do 7. 6. 2010 přes přihláškový systém OB Haná (závodníci registrováni v sekci OB), ostatní (neregistrovaní, popř. zahraniční závodníci) na e-mail prihlasky@vsk-mendelu.cz.
Dodatečné přihlášky budou dle možností pořadatele a to do 14. 6. zvýšené o 50%, po tomto termínu za dvojnásobný vklad.
Do kategorií P, HDR se lze přihlásit za základní startovné až do okamžiku uzavření prezentace.
Vklady:Sobota:
DH21B,C170,- Kč
DH12B, DH14B, DH60B a vyšší, P70,- Kč
ostatní kategorie B150,- Kč
DH10N, DH12C, DH14C, HDR40,- Kč
ostatní kategorie C, D80,- Kč
Neděle:
DH21B,C140,- Kč
DH12B, DH14B, DH60B a vyšší, P70,- Kč
ostatní kategorie B130,- Kč
půjčovné SI čipu10,- Kč / den
Prezentace:pro oba dny - sobota 19.6.2010 9:30-11:00 hod v centru závodů
Pro přihlášené jen na nedělní závod - neděle 20. 6. 2010 7:30-8:30 hod v centru závodů
Mapa:Sobota: 1:15 000 (pro kategorie HD45 a vyšší 1:10 000), neděle 1:10 000 E=5m, stav květen 2010, rozměr sobota: A3, neděle: A4, hlavní kartograf Evžen Cigoš, mapový klíč ISOM 2000, mapa bude vodovzdorně upravena.
Terén:typický středoevropský , středně členitý, v severní části prudké svahy, hustá síť komunikací, terénní i porostové detaily
Start 00:12:00 (So) , 9:30 (Ne)
Vzdálenosti:
parkoviště – centrumdo 1 km
centrum – startdo 1,5 km
centrum – cíl0 m
ubytování – centrumdo 25 km
Ražení:Elektronické SportIdent, požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 700 Kč.
Parkování:organizované pořadatelem, na komunikacích v obci.
Ubytování:pořadatel zajišťuje ubytování ze soboty na neděli v tělocvičně. Cena za osobu a noc 60,- Kč. Požadavek nutno uvést v přihlášce. Platby za ubytování zašlete společně s vklady. Informace o ubytování budou uvedeny na www stránce závodu.
Informace:http://zb2010.vsk-mendelu.cz, tel. ředitel závodu 604213260 nebo e-mail ebauer@nbox.cz
Protesty:písemně proti vkladu 200,-Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení závodu na adresu hlavního rozhodčího – sobota: Zdeněk Mazal, Duhová 4, 621 00 Brno; neděle: Jaroslav Dokoupil, Mozolky 54, 616 00 Brno.
Upozornění:Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.
Předpis:Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce OB.
Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB dne 8. 4. 2010.
Emil Bauer
ředitel
Zdeněk Mazal R2, Jaroslav Dokoupil R2
hlavní rozhodčí

Rozpis ke stažení ve formátu .pdf, .doc

© VSK Mendelu v Brně, oddíl OB